Investigation of Physical Properties and Mineral Contents of Drinking Water in Some Villages of Van and Mardin Provinces

Abstract views: 72 / PDF downloads: 67

Authors

  • Merve Gizem Baraj
  • Nihat Mert
  • Handan Mert
  • Nizamettin Günbatar

Keywords:

Heavy metal, drinking water, mineral matter, water quality

Abstract

This study was carried out in order to examine a total of 40 drinking water samples taken from 20 locations selected from Mardin and Van provinces in terms of physical properties, heavy metal and mineral contents and to evaluate the quality of drinking water in accordance with the results obtained. Among the ion and mineral analyses of the samples, arsenic, copper, boron, cadmium, cobalt, manganese, nickel, lead, selenium and zinc analyses were made with Inductively Coupled Plasma and Mass Spectrometer, and magnesium analyses were made with Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer. Fluoride, chloride, nitrite, nitrate, bromide, sulfate and phosphate analyses were also performed by Dionex ion chromatography. Conductivity, pH, ORP, TDS and minimum salt analyses were performed with the Myron L device. As a result of the study, the difference between the fluoride, chloride, nitrite, nitrate, bromide, boron, cadmium, cobalt, zinc, conductivity, TDS, ORP and temperature values of the water samples of the two provinces was found to be significant. In addition, drinking water containing heavy metals was found to be above the limit values set by the Regulation on Water Intended for Human Consumption, nickel was detected in water samples taken from Van, and phosphate was not detected in samples taken from Mardin. The remarkable issues in water samples taken from 40 different locations in two provinces are presented in articles and it has been emphasized that it is important for the people living in this region to present the detected defects to local governments, environmental and public health units and to eliminate the defects.

References

Abernathy C. 2001. United nations synthesis report on arsenic in drinking water, chapter 3: exposure and health effects, United States Environmental Protection Agency, Washington, DC, USA.

Ağaoğlu S, Alişarlı M, Alemdar S. 2007. Van bölgesi su kaynaklarında flor düzeylerinin belirlenmesi. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(1): 59-65.

Alemdar S, Kahraman T, Ağaoğlu S, Alişarlı M. 2009. Bitlis ili içme sularının bazı mikrobiyolojik ve fizikokimyasal özellikleri. Ekoloji, 19(73): 29-38.

Atıcı AA, Gültekin A, Şen F, Elp M. 2016. Erciş (Van) ilçesi içme sularının su kalitesi özellikleri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi 26(4): 517-28.

Aydın F. 2017. Van Çaldıran ovası yüzey sularının içme ve sulama suyu açısından incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsi Dergisi, 7(3): 171-9.

Çalık E, Menteş Y, Karadağ F, Dayıoğlu H. 2004. İçme suyunun sağlık açısından değerlendirilmesi. DPÜ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6: 17-26.

Dayıoğlu H, Özyurt MS, Bingöl N, Yıldız C. 2004. Kütahya ili içme sularının bazı fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri. DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7: 71-90.

Dodurka T, Kayar A. 2002. Kapadokya bölgesi içme suyu kaynaklarında Fluor düzeyleri ve bu bölgenin koyunlarında Fluorosis ile ilgili semptomların saptanması üzerine araştırmaları Turkısh Journal of Veterınary and Animal Sciences, 26: 747-51.

Duker AA, Carranza EJM, Hale M. 2005. Arsenic geochemistry and health. Environment International, 31, 631- 41.

Durmaz H, Ardıç M, Aygün O, Genli N. 2007. Şanlıurfa ve yöresindeki kuyu sularında Nitrat ve Nitrit düzeyleri. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(1): 51-4.

Dursun Ş, Karataş M, Öztürk E. 2005. Konya İl Merkezindeki Kuyu İçme Sularının Florür Seviyelerinin Tespit Edilmesi. SÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 26: 63-70.

Fakir Y. 2012. Denizli içme suyu şebekesindeki su kalitesi parametrelerinin zamana ve konuma göre değişiminin incelenmesi Tayini [Yüksek lisans tezi]. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Gedik K, Verep B, Terzi E, Fevzioğlu S. 2010. Fırtına Deresi (Rize)'nin fiziko-kimyasal açıdan su kalitesinin belirlenmesi. Ekoloji, 19(76): 25-35.

Gultekin F, Ersoy AF, Hatipoğlu E, Celep S. 2011. Trabzon ili akarsularının yağışlı dönem su kalitesi parametrelerinin belirlenmesi. Ekoloji, 21(82): 77-88.

Hınıs M. 2007. Aksaray ili içme suyu kaynaklarının arıtma öncesi organik madde miktarı bakımından incelenmesi ve değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Kahraman T, Alemdar S, Alişarlı M, Ağaoğlu S. 2011. Fluoride levels of drinking water in Bitlis province (Turkey). Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(5): 825-9.

Kaykıoğlu G, Ekmekyapar F. 2005. Ergene havzasında endüstriyel işlem suyu olarak kullanılan yeraltı sularının özellikleri üzerine bir araştırma. Trakya Universitesi Journal Sciences, 6(1): 85-91.

Mahmood E, Mert H, Mert N. 2020. Determination of the level of some metals in environment water sources around Van. Journal of Green Engineering, 10(2): 287-98.

Mert N 1996. Veteriner Klinik Biyokimya UÜ Güçlü Vakfı Yayın No: 12 Bursa.

Mert N, Demir A Ö, Irak K, Mert H, Dayan YA. 2015. Van ili merkez ilçeye bağlı köylerin ulaşabildiği doğal su kaynaklarının mineral ve kimyasal analizi ile hayvan yetiştirmede doğrudan kullanılabilirliğinin araştırılması, Kesin Rapor, YYU BAP proje no; 2015-VFB250.2017.

Minareci O, Öztürk M. 2012. Manisa ili baraj göllerinde bor kirliliğinin araştırılması. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5: 25-29.

Mutlu E, Yanık T, Demir T. 2013. Horohon Deresi (Hafik-Sivas) su kalitesi özelliklerinin aylık değişimleri. Alinteri Journal of Agricultural. Sciences, 25(2): 45-57.

Poyraz B. 2014. Farklı lokasyonlardan alınan içme sularında ağır metal analizi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 16-27.

Taş B. 2011. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) su kalitesinin incelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(3): 43-61.

Tofan S. 2008. Konya bölgesindeki içme sularında metal tayini [Yüksek lisans tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi, 87 sy.

Tunç Dede Ö, Sezer M. 2007. Aksu çayı su kalitesinin belirlenmesinde Kanada su kalitesi indeks (CWQI) modelinin uygulanması. Journal of the Faculty Engineering and Architecture Gazi University, 32(3): 909-17.

World Health Organization. 1990. Drinking-Water and Sanitation, 1981-1990. Geneva.

Yalçın M. 2005. Konya bölgesi içme sularındaki ağır metal düzeylerinin araştırılması tayini [Yüksek lisans tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi, 58 sy.

Yılmaz O, Ekici K. 2004. Van yöresinde içme sularında arsenikle kirlenme düzeyleri. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1-2): 47-51.

Downloads

Published

2022-12-20

How to Cite

Baraj, M. G. ., Mert, N., Mert, H. ., & Günbatar, N. (2022). Investigation of Physical Properties and Mineral Contents of Drinking Water in Some Villages of Van and Mardin Provinces. International Journal of Veterinary and Animal Research (IJVAR), 5(3), 139–145. Retrieved from https://ijvar.org/index.php/ijvar/article/view/545

Issue

Section

Research Articles