Koyunculuk İşletmelerinde Çiftçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi: Hayvan Refahı Yönetimi

Abstract views: 136 / PDF downloads: 258

Authors

  • Zehra BOZKURT
  • Serdar KOÇAK
  • Özlem GÜCÜYENER HACAN
  • Koray ÇELİKELOĞLU
  • Mustafa TEKERLİ
  • Metin ERDOĞAN

Abstract

Eğitim ihtiyaçlarının analizi ile ihtiyaç duyulan bilgilerin tespit edilmesi hem çiftçilerin ihtiyaç duydukları bilgilerin belirlenmesi hem de daha
gerçekçi bir eğitim programının yapılabilmesi için çok önemlidir. Afyonkarahisar’da koyunculuk önemli bir hayvansal üretim kolu olup koyunculuk
işletmeleri ağırlıkla orta ve küçük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Türkiye’de 2014 yılından beri Çiftlik Hayvanlarının Refahına
ilişkin Genel Hükümler Hakkındaki Yönetmelik ile çiftliklerde sağlanması zorunlu olan ulusal hayvan refahı standartları tanımlanmıştır. Koyunculuk
işletmelerinin de ulusal hayvan refahı standartlarına uyumu bakımından çiftçilerin hayvan refahı konusundaki eğitim ihtiyaçlarının
belirlenmesi çok önem taşımaktadır. Bu tebliğde çiftçilerin hayvan refahı yönetimi konusundaki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bulgular sunulmuştur.
Bu bulgular, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi'nde bulunan küçük ve orta ölçekli koyunculuk işletmelerinin sahiplerinin hayvan sağlığı
ve refahı konularındaki eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi amacıyla yürütülen bir araştırma projemizden elde edilmiştir. Ayrıca, elde edilen
sonuçlar çiftlik düzeyinde koyun refahının sağlanabilmesi için minimum gerekliliklerin yerine getirilmesi bakımından fırsatlar ve dezavantajların
yönetimi yönünden de tartışılmıştır.

Downloads

Published

2019-05-23

How to Cite

BOZKURT, Z., KOÇAK, S., GÜCÜYENER HACAN, Özlem, ÇELİKELOĞLU, K., TEKERLİ, M., & ERDOĞAN, M. (2019). Koyunculuk İşletmelerinde Çiftçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi: Hayvan Refahı Yönetimi. International Journal of Veterinary and Animal Research (IJVAR), 1(1), 23–26. Retrieved from https://ijvar.org/index.php/ijvar/article/view/14

Issue

Section

Research Articles

Most read articles by the same author(s)