Perikarditis Travmatikalı Sığırlarda Venöz Kan Gaz Ve Asid- Baz Analizlerin Önemi

Abstract views: 128 / PDF downloads: 201

Authors

  • Ramazan YILDIZ

Keywords:

Sığır, Kan gaz, Perikarditis travmatika

Abstract

Yapılan çalışma Perikarditis Travmatika (PT) olan sığırların rutin klinik muayeneleri esnasında alınan venöz kan gazlarının
incelenmesi sonucu oluşturuldu. Bu çalışmanın amacı kan gazı analizinin Perikarditis Travmatikalı sığırlarda önemini ortaya
koymaktır. Çalışmada Perikarditis Travmatika tanısı koyulan 22 adet 2-4 yaş aralığında olan sığır kullanıldı. Kan gaz analizleri
için V. Jugularisten 2,5 ml kan alınarak 15 dk. içinde kan gazı cihazında analiz edildi. Yirmi sığırın kan pH'sı normal (7.35-7.50)
sınırlarında iken, bir hayvanda hafif asidemi (7.20-7.35), 1 hayvanda ise metabolik alkaloz ( > 7.50) tespit edildi. Kan pCO2
değeri bir hayvan ( > 50 mmHg) haricinde normal referans (30-40 mmHg) alarığında olduğu görüldü. Kan pO2 değeri 11 hayvanda
< 30 mmHg seviyesininnin altında olduğu tespit edildi. Laktat seviyesi 8 hayvanda normal sınırlarda (< 2 mmol/L) iken,
5 hayvanda klinik uyarı (2-4 mmol/L) seviyesinde, 9 hayvanda kritik seviyenin (>4 mmol/L) üzerinde olduğu görüldü. Potasyum
seviyesinin 17 hayvanda normal sınırların (<3.8 mmol/L) altındaydı. HCO3 değeri 7 hayvanda normal (20-30 mEq/L)
sınırların üzerinde, 2 hayvanın ise normal sınırların altında olduğu ve bu iki hayvanda hiperlaktatemi olduğu görüldü. Yüksek
laktat laktat ile düşük SatO2 ve pO2 parametreleri PT'li sığırlarda doku hipoksisi şekillendiğini göstermektedir. Sonuç olarak
kan gazı ölçümünün hastanın tedavi seçenekleri ve prognostik takip için kullanılmasının anlamlı olabileceği kanısına varıldı.

Downloads

Published

2018-12-01

How to Cite

YILDIZ, R. (2018). Perikarditis Travmatikalı Sığırlarda Venöz Kan Gaz Ve Asid- Baz Analizlerin Önemi. International Journal of Veterinary and Animal Research (IJVAR), 1(1), 27–29. Retrieved from https://ijvar.org/index.php/ijvar/article/view/12

Issue

Section

Research Articles