Köpeklerde Sevofluran’ın Farklı Anestezik Kombinasyonların Klinik ve Hematolojik Parametreler Yönünden Değerlendirmesi

Abstract views: 148 / PDF downloads: 186

Authors

  • Sema ÇAKIR
  • İbrahim CANPOLAT
  • Beşir ZÖNGÜR

Keywords:

Sevofluran, anestezik, kombinasyon, köpek

Abstract

Klinik ve deneysel incelemelerde, inhalasyon anestezisi olan sevofluran ile kombinasyon halinde, lidokain, deksmedetomidin ve propofol
ile birlikte istenen zamanda ve kalitede genel anestezi kullanımı amaçlanmıştır. Çalışmada, kısırlaştırma ve kırık operasyonları gibi tedavi
amacıyla hayvan hastanesinde getirilen 30 yetişkin köpek kullanılmıştır. Çalışma materyali her grupta 6 denek olmak üzere 5 gruba olarak
oluşturuldu. Anestezi öncesi denekler klinik ve hematolojik (tam kan sayımı) parametreler değerlendirildi. Tüm denekler 6 mg / kg propofol
ile indüksiyon aldı. İndüksiyondan sonra, denekler entübe ve ventilasyon cihazına bağlandı. Anestezinin devamı için ilk grup sevofluran (1,5
MAC), ikinci grup sevofluran (1 MAC) + lidokain (iv 3 mg / kg / saat), üçüncü grup sevofluran (1 MAC) + lidokain (iv 6 mg / kg / saat),)
dördüncü grup sevofluran (1 MAC) + deksmedetomidin (iv 1.5 μg / kg / saat), beşinci grup sevofluran (1 MAC) + deksmedetomidin (iv 3 μg
/ kg / saat) anestezisine alındı. Anestezik madde konsantrasyonu yüzdesi, SpO2 ve ETCO2, venöz kan pH, PO2, PCO2 düzeyleri entübasyon
sonrası periyodik olarak değerlendirildi. Anestezi öncesi ve anastezi sonrası 10, 30 ve 60. dakikalarda ve 24. saatte klinik ve hematolojik parametreler
değerlendirildi. Genel olarak anestezi grupları değerlendirildiğinde yalnız sevofluran verilen gruba göre idame ilaç verilen gruplarda
hematolojik verilerin daha iyi olduğu saptanmıştır. Solunum, kardiyolojik veriler ve uyanma dönemi değerlendirildiğinde yine en iyi verilerin
idame ilaç verilen gruplarda olduğu belirlenmiştir.

Downloads

Published

2019-05-23

How to Cite

ÇAKIR, S., CANPOLAT, İbrahim, & ZÖNGÜR, B. (2019). Köpeklerde Sevofluran’ın Farklı Anestezik Kombinasyonların Klinik ve Hematolojik Parametreler Yönünden Değerlendirmesi. International Journal of Veterinary and Animal Research (IJVAR), 1(1), 13–19. Retrieved from https://ijvar.org/index.php/ijvar/article/view/16

Issue

Section

Research Articles