Yüksek Düzeyde Konsantre Yemle Beslenen Kuzularda Yeme Maya (Saccharomyces cerevisiae) veya Malik Asit İlavesinin Performans Üzerine Etkisi

Abstract views: 136 / PDF downloads: 250

Authors

  • İnci Nathalie ERDOĞMUŞ SÜER
  • Neşe KOCABAĞLI

Keywords:

Kıvırcık kuzu, Maya, Malik Asit, Performans

Abstract

Bu çalışmada, yüksek düzeyde konsantre yemle beslenen Kıvırcık kuzularda yeme maya (Saccharomyces cerevisiae-Levabon Rumen E; Biomin,
Avusturya) veya malik asit (Rumalato®; Norel & Nature S.A., Barselona, İspanya; disodyum malat ve kalsiyum malat içermektedir
(0,16:0,84, w/w)) ilavesinin performans üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada 3 aylık yaşta 45 baş Kıvırcık ırkı erkek kuzu
kullanılmıştır. Hayvanlar ağırlıkları göz önünde bulundurularak, gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmayacak şekilde biri kontrol,
diğer ikisi deneme olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubunun konsantre yemlerine hiçbir katkı maddesi eklenmemiş, deneme gruplarından
birine 1,5 g/kg KM düzeyinde canlı maya kültürü, diğerine ise 5,0 g/kg KM malik asit tuzu ilave edilmiştir. Hayvanlar 60 gün süre
ile besiye alınmıştır. Bu süre boyunca hayvanların sürekli olarak temiz içme suyuna erişimleri olmasına dikkat edilmiş ve ad libitum olarak
(%80: %20) konsantre yem:kuru ot karması ile beslenmişlerdir. Besi süresince kuzuların canlı ağırlıkları denemenin 0, 15, 30, 45 ve 60. günlerinde
sabah aç karnına yapılan tartımlarla saptanmış, verilen yemler her gün, artan yemler ise haftalık olarak tartılmıştır. Deneme sonunda
her gruptan 7 baş kuzu kesilerek sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ile karkas randımanları saptanmıştır. Yem tüketimi ve yemden yararlanma
oranları grup beslemesi yapıldığı için istatistiksel olarak değerlendirilmemiştir. Canlı ağırlık ve günlük canlı ağırlık artışlarında gruplar arasında
önemli bir fark gözlenmemiştir (p > 0,05). Sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ve karkas randımanları gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı
fark göstermemiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada kuzularda yeme maya veya malik asit ilavesi performans üzerine istatistiksel olarak önemli
bir etki göstermemiştir.

Downloads

Published

2018-12-01

How to Cite

ERDOĞMUŞ SÜER, İnci N., & KOCABAĞLI, N. (2018). Yüksek Düzeyde Konsantre Yemle Beslenen Kuzularda Yeme Maya (Saccharomyces cerevisiae) veya Malik Asit İlavesinin Performans Üzerine Etkisi. International Journal of Veterinary and Animal Research (IJVAR), 1(1), 1–4. Retrieved from https://ijvar.org/index.php/ijvar/article/view/20

Issue

Section

Research Articles