(1)
YILDIZ, R. Perikarditis Travmatikalı Sığırlarda Venöz Kan Gaz Ve Asid- Baz Analizlerin Önemi. ijvar 2018, 1, 27-29.